algemene informatie programmering

Algemeen

Stichting Cultuur en Kunst Nuenen (SCKN), waar de activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht, is een non-profit vrijwilligersorganisatie.

Cultuur Overdag ontvangt voor de reguliere programmering geen (gemeentelijke) subsidies en is btw-plichting. Dit betekent dat Cultuur Overdag met de netto-inkomsten van de kaartverkoop alle kosten van de stichting en activiteiten moet dekken.
Het gaat daarbij om kosten voor instandhouding van de stichting (zoals bijvoorbeeld kosten voor een bankrekening en kantoormateriaal), kosten voor algemeen PR-materiaal (zoals de hosting van een website, het maken van seizoensbrochures) en de kosten voor de diverse activiteiten (denk daarbij aan kosten voor licentie of gage, locatie, pauzeconsumpties, posters, kaartverkoop, attentie uitvoerenden, kosten programmaboekjes etc.)

Het bestuur van SCKN bewaakt onder andere de financiële risico’s van de uitvoeringen voor de stichting. Bij problemen en/of verschil van inzicht met uitvoerenden, heeft SCKN altijd de intentie om een redelijke en praktische oplossing te vinden, voor zover wettelijke en fiscale regelingen dit toestaan. Dit geldt ook voor annuleringen of overmachtssituaties.

Aanbod voor een activiteit

Uitvoerenden die menen een interessante activiteit/voorstelling voor Cultuur Overdag te hebben, worden van harte uitgenodigd om informatie toe te sturen naar het algemene mailadres van Cultuur Overdag. De mail wordt doorgestuurd naar de betreffende werkgroepen. Als zij interesse hebben nemen ze contact op.

Wellicht interessant voor uitvoerenden zijn de criteria/randvoorwaarden die door de diverse werkgroepen gehanteerd worden. De belangrijkste staan hieronder beschreven.

Programmering Theater/Muziek

De werkgroep ‘Theater/Muziek’ programmeert zo’n 4 tot 6 keer per jaar een (muziek)voorstelling. Om tot een keuze te komen in het aanbod hanteert ze een aantal criteria/randvoorwaarden:

 • De verwachte belangstelling voor de voorstelling bij het Nuenens publiek;
 • De mogelijkheid om overdag op te treden;
 • Een bescheiden vaste gage (exclusief btw, inclusief reiskosten); bij een hoog bezoekersaantal is soms wat extra’s mogelijk;
 • De verwachting dat een activiteit kostendekkend zal zijn;
 • De artiestenregeling (van belang voor sociale verzekeringen) wordt niet gehanteerd;
 • De data waarop uitvoerenden kunnen optreden en de beschikbaarheid van een zaal;
 • Uitvoerenden zijn bij voorkeur professionele musici die als zodanig ook regelmatig betaalde optredens verzorgen;
 • Een concert duurt (minimaal) 60 minuten;
 • Een gemiddelde toegangsprijs voor een voorstelling is € 15,00 (incl. btw). Meestal is dit inclusief een kopje thee/koffie of een pauzeconsumptie;
 • Toegangskaarten worden verkocht via Het Klooster, via de website van Cultuur Overdag of aan de deur voor aanvang van het concert (zolang er kaarten beschikbaar zijn).
 • Uitvoerenden sturen een officiële factuur aan Cultuur Overdag; het verschuldigde bedrag wordt bancair betaald.
 • Uitvoerenden moeten professioneel PR-materiaal aanleveren bestaande uit een korte beschrijving van de (muziek)voorstelling en de uitvoerenden; daarnaast moet minimaal één goede foto in hoge resolutie in staand formaat en rechtenvrij worden aangeleverd;
 • Er zijn voor uitvoerenden beperkt technische voorzieningen aanwezig, een en ander afhankelijk van de voorstellingslocatie:
  • Watermolen van Opwetten (Opwettenseweg, Nuenen); zaal De Oliemeulen: 65-80 zitplaatsen beschikbaar; versterking en microfoon aanwezig.
  • Van Goghkerkje (Papenvoort 2a, Nuenen); max. 90 plaatsen; er is standaard een gestemde piano aanwezig, geen verdere techniek.
  • Het Klooster (Park 1, Nuenen); Raadszaal (max. 100 zitplaatsen) of Theaterzaal (max. 265 zitplaatsen); uitgebreide mogelijkheden t.a.v. techniek.

Programmering filmhuisfilms

De werkgroep ‘Film’ programmeert maandelijks, dus ook in de zomermaanden, een filmhuisfilm in Het Klooster (Park 1, Nuenen). Het gaat daarbij altijd om films waarvoor via Videma/Filmservice een licentie is geregeld; incidenteel is sprake van een licentie rechtstreeks via een filmdistributeur.
Licenties zijn mogelijk zodra films op dvd/blu-ray zijn verschenen.

Films worden altijd vertoond in de theaterzaal van Het Klooster. Toegangskaarten worden alleen verkocht aan de balie van Het Klooster (Park 1, Nuenen).

Programmering lezingen

Op ad-hoc basis worden ook lezingen of andere speciale activiteiten georganiseerd. Per activiteit wordt dan een aparte werkgroep samengesteld. De criteria/randvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die voor de programmering van Theater/Muziek.

Informatie delen:
%d bloggers liken dit: