deelnemersreglement gedichtenwedstrijd 2022

Bij het beoordelen van de gedichten gelden de volgende spelregels:

 • Iedereen uit Nuenen c.a. en uit de Dommeldalgemeenten, (Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Son en Breugel) mag meedoen.
 • Er mag slechts één gedicht per persoon worden ingezonden.
 • Het gedicht mag niet langer zijn dan maximaal 25 regels.
 • Het gedicht is in het Nederlands.
 • Het gedicht is van jezelf, heb je zelf geschreven; het mag niet gaan om een vertaald gedicht .
 • Het gedicht mag niet eerder ergens anders zijn gepubliceerd en/of bekroond zijn.
 • Het gedicht moet onder eigen naam worden ingestuurd (dus niet onder pseudoniem) .
 • Vermeld bij inzending van het gedicht: de naam van de schrijver, de leeftijd van de schrijver, het adres, mailadres en telefoonnummer.
 • Het gedicht kan per e-mail verzonden worden naar gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl óf per post naar: Gedichtenwedstrijd Eerste Liefde, p/a Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, 5671 CH Nuenen
  NB: Er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. Als er twee weken na inzending geen ontvangstbevestiging is ontvangen, stuur dan nogmaals een e-mail.
 • Inzenden van een gedicht kan van 9 december 2021 tot 1 februari 2022.
 • Een deskundige jury beoordeelt de gedichten. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 12 – 18 jaar en ouder dan 18 jaar. Per leeftijdscategorie zoekt de jury de vijf beste gedichten uit.
 • De feestelijke finale is op zondagmiddag 13 maart 2022, in het Van Goghkerkje in Nuenen. De winnaar van de gedichtenwedstrijd ontvangt een mooie prijs, eeuwige roem en publicatie in diverse media.
 • Door het gedicht in te sturen geeft de inzender toestemming het gedicht op de website van Cultuur Overdag en Bibliotheek Dommeldal te publiceren, hun social media kanalen én mag het gedicht worden gepubliceerd in de plaatselijke kranten; alleen het winnende gedicht wordt gepubliceerd, uiteraard onder vermelding van de naam van de schrijver.
 • Door mee te doen ga je akkoord met het gebruik van je mailadres om je op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd.
 • Over de uitslag van de gedichtenwedstrijd wordt niet gecorrespondeerd
 • Juryleden, vrijwilligers van Cultuur Overdag/Cultuur Avonduur, vrijwilligers en werknemers van Bibliotheek Dommeldal zijn uitgesloten van deelname, evenals hun directe gezinsleden.
 • Inzendingen die niet voldoen aan bovenstaande wedstrijdcriteria kunnen niet meedoen aan de wedstrijd.
 • De organisatoren van de gedichtenwedstrijd mogen bij dringende redenen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel de wedstrijd te staken zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens deelnemers gehouden is. Wijziging of aanpassing van het reglement worden bekend gemaakt via de website van Cultuur Overdag.
Informatie delen:
%d bloggers liken dit: